Zvedněte kotvy

Praktikum a školení 2023

Příjezd 2023

Zahájení CETEHU

CETEH: První etapa

Diskotéka

CETEH: Druhá etapa

Ráno na táboře

Triatlon

Návštěva požárníků

Třetí etapa

Lanové centrum

CETEH: Čtvrtá etapa

Olympiáda 2023

Pohádkový les

Návštěvníci shůry

Pátá etapa a zakončení CETEHu

Dvojka 2023